Naučte se sebou zacházet tak, jak jste vždycky toužili, aby zacházeli s vámi

Organizace, cena a přihlašování

Terapie je určena pouze pro vážné zájemce.

Před přihlášením do terapie je třeba projít přijímačkami.

Termíny se sjednávají pouze pro předplacená sezení.

Přijímačky

Uvažujete-li o terapii, nejprve se přihlašte do „přijímaček“, ve kterých si budeme moci předběžně vyzkoušet, jak se nám spolu pracuje. Jako přijímačky nabízím tyto možnosti:

Teprve na závěr „přijímaček“ si případně osobně potvrdíme, že spolu půjdeme i do terapie. Bez tohoto potvrzení se prosím do terapie nepřihlašujte, děkuji#.

Cena terapie

Terapie je nabízena po trojicích dvouhodinových sezení:

  • Základní terapie - tři dvouhodinová sezení - stojí 15000 Kč.
  • 1. pokračovací terapie - tři dvouhodinová sezení - stojí 12000 Kč.
  • 2. pokračovací terapie - tři dvouhodinová sezení - stojí 9000 Kč.
    (2. pokračovací terapii je možno opakovat vícekrát.)
  • Jako pokračovací terapii si můžete zvolit i Terapii něhou.

Tři dvouhodinová sezení jsou pro terapii naprosto minimální doba, po které už lze očekávat jakýsi terapeutický zisk. Kratší terapie se neposkytuje.

Každá trojice sezení se předplácí zvlášť. Doporučuji předplácet si raději více trojic sezení najednou, aby intervaly mezi trojicemi nebyly příliš dlouhé. O případném postupu do navazujících terapií se s klientem domlouváme individuálně.

K dosažení trvalého výsledku je obvykle třeba absolvovat základní terapii a tři pokračovací terapie, tedy alespoň dvanáct dvouhodinových sezení. Cenový model zvýhodňuje dlouhodobější spolupráci, při více sezeních vychází průměrná cena jedné hodiny příznivěji.

Obvyklý interval mezi sezeními je týdenní, ale lze domluvit i jakýkoliv jiný.

Storno podmínky

  • Za sezení omluvené více než 24 hodin před sjednaným termínem se poskytuje náhradní termín podle aktuálních možností.
  • Za včas předem neomluvené sezení se náhrada neposkytuje.
  • V případě požadavku na vrácení zbytku předplatného z důvodu předčasného ukončení terapie klientem se vracená částka krátí o storno poplatek 50 %. Pokud se předtím klient neozval déle než rok, nárok na vrácení zbytku předplatného zaniká.
Investovat do kvality svého života (loď u ostrova Telendos)

Pro firemní klientelu vystavujeme daňový doklad.

Jsou-li pro vás tyto podmínky zajímavé, objednejte se na terapii.

 

Terapii vnitřního dítěte je možno absolvovat i u Hany Borovské v Brně.

Zkušenosti klientů aneb
ověřitelné výsledky:

» Zkušenosti dalších klientů

Napsali o terapii:

„Poznala jsem zblízka několik Honzových klientek a mohu dosvědčit, že Honza odvádí velmi dobrou práci. Jeho terapii rozhodně doporučuji.“
Míla Lukášová, terapeutka

„Honzova terapie i reakce klientů na mě dělají velmi dobrý dojem. Líbí se mi i pokora, s jakou Honza píše o své práci. Znám Honzu řadu let a jeho terapii doporučuji.“
Petr Velechovský, Modrá alfa