Naučte se sebou zacházet tak, jak jste vždycky toužili, aby zacházeli s vámi

Co je terapie vnitřního dítěte

Terapie vnitřního dítěte je moderní spirituální terapie, založená na vhledu do příčin úzkostí a depresí, kterými jsou téměř vždy nějaké formy negace, zaměřené vůči sobě samému i životu.

Viditelnou příčinou těchto negací jsou destruktivní emocionální vzorce, které jsme nevědomě převzali od rodičů. Tyto negativní návyky skrytě ubližují našemu vnitřnímu dítěti. Pokud si jich nejsme vědomi, mají nad námi převahu, která se projevuje tím, že naše vnitřní dítě uvádějí do tísnivých emocionálních stavů, a tím snižují naši „spirituální letovou hladinu“. Nejenže této sebedestrukci neumíme zabránit, ale často ani nejsme schopni postřehnout, co se s námi v takových chvílích děje.

V terapii se nejprve učíme tyto negativní vzorce sami u sebe vidět, poté se je učíme nahrazovat takovými návyky, které nás podporují lépe. Pracujeme tedy nikoliv na vnitřním dítěti, ale především sami na sobě, abychom pro naše vnitřní dítě vytvářeli humánnější podmínky k životu. Možná by bylo přesnější nazývat to „terapií ve prospěch vnitřního dítěte“. Jsme-li úspěšní, nastartujeme tím proces zlepšování naší emocionální kondice, který jediný může přinést opravdu trvalý terapeutický zisk.

Podrobnější popis principů terapie vnitřního dítěte uveřejnila na svém videoblogu moje následovkyně Hana Borovská:

Oblasti působení

V terapii vnitřního dítěte diagnostikujeme a napravujeme tři klíčové oblasti života:

 • Vztah k sobě – Jestliže dokážeme vycházet sami se sebou, jsme spokojenější. Neblahým dědictvím mnohasetleté náboženské tradice je všudypřítomná civilizační zátěž pocitů viny a nenávisti ke své vlastní touze. Uzdravením vztahu k sobě a k naší touze se nám může trvale emocionálně ulevit. Terapie vnitřního dítěte je základní terapií vztahu k sobě.
 • Vztah k našemu osudu – Čím lépe dokážeme přijímat svůj osud, tím méně máme v životě třecích ploch, tím lépe se v něm cítíme a tím přátelštěji se na oplátku osud chová k nám.
 • Vztah k druhým – Ve snaze zapřít svoji vlastní citlivost a zranitelnost budujeme často po celý život obranné pancíře, abychom pod nimi nakonec zůstali izolovaní a osamělí. Obranné pancíře nám brání projevovat se takoví, jací doopravdy jsme. Čím více rozvineme odvahu projevit se, tím snadněji najdeme lidi, kteří nás právě takové budou mít rádi.

Šťastné dítě

Jaké obtíže terapie léčí

Za všemi běžnými i méně běžnými bolestmi života se obvykle skrývá zraněné vnitřní dítě. Dokážeme-li mu poskytnout pozornost, přijetí, péči, lásku a spojenectví, začnou se velmi pravděpodobně hojit i následující obtíže:

 • Smutky, úzkosti, deprese – Psychiatrická medikace není pro terapii překážkou. I terapeut byl na antidepresivech, takže dobře ví, jak chutnají. Několik klientů mohlo po terapii antidepresiva úplně vysadit. Přijmeme-li své deprese jako cenný transformační signál, můžeme se v terapii učit blížit se k extázi.
 • Syndrom vyhoření a únavový syndrom – Pokud nás život nebaví, je nejvyšší čas na změnu, která může vést k jeho zlepšení. Přijmeme-li vyhoření a únavu jako důležitou zprávu o kvalitě našeho života, může nám to pomoci najít a vyhojit jejich příčinu tak, že nás život začne těšit víc než kdykoliv před tím.
 • Ztráta orientace v životě – Pokud nám naše cíle připadají nesmyslné, možná je to pravda. V terapii se učíme hledat cíle, lépe odpovídající naší touze. Šťastně zacílený život přináší hlubší uspokojení.
 • Osamělost – Náš letitý obranný pancíř nám brání vstupovat do důvěrných vztahů s lidmi, kteří by nás mohli mít rádi takové, jací skutečně jsme. V terapii rozvíjíme odvahu tento pancíř odkládat i dovednost vyhledávat takové lidi, kteří se k nám hodí. Učíme se přebudovat svůj sociální systém tak, aby z něj všichni zúčastnění měli větší potěšení.
 • Nesoulad mezi dáváním a braním – Často trpíme pocitem, že emocionálně víc dáváme než dostáváme, což je způsobeno tím, že skutečně dávat jsme se ještě nenaučili. V terapii se učíme mocnému kouzlu dávat to, co jsme sami nikdy nedostali, a přijít tomu na chuť. Rozvojem schopnosti dávat se velice rychle dostaneme do emocionálně pozitivních čísel (týká se především emocí, teprve potom možná i financí :-).
 • Role oběti – nám sugeruje, že za svůj neradostný život neneseme žádnou odpovědnost (protože jsme hodní) a že ji mají pouze ti druzí (protože jsou zlí). Aby se mohl zlepšit náš život, musí se nejprve změnit oni. Role oběti je mimořádně destruktivní postoj, proto jakmile ji sami u sebe objevíme, neodkladně spěchejme do terapie vnitřního dítěte.
 • Strach z mužské či ženské energie – Naučme se kultivovat svůj přístup k energii druhého pohlaví, harmonizovat se s vlastní touhou i naslouchat svému citu pro čistotu. Dokážeme pak lépe navazovat a prožívat krásné citové vztahy, druhým i sobě naplníme citovou nádrž a užijeme si emocionální hojnosti. Jsme jediné specializované pracoviště svého druhu :-)
 • Temná noc duše – skutečnou podstatou emocionálních problémů jsou vždy problémy duchovní, na které život reaguje transformačním tlakem. Temná noc duše je obvyklou reakcí na transformační tlak zejména u duchovně pokročilejších lidí, kterým už život definitivně přestává tolerovat jejich dosavadní duchovní spánek. Probouzení z temné noci duše je hlavním posláním spirituální terapie.

Pro koho je terapie vhodná

Terapie vnitřního dítěte je určena především těm, kdo už tuší, že největším problémem jsou si oni sami, potřebují se konečně cítit lépe než doposud, jsou ochotni začít u sebe a něco pro to i udělat.

Terapie je obzvlášť vhodná pro každého, kdo:

 • chce vyléčit své vnitřní dítě
 • touží harmonizovat vztah k sobě, k životu a k druhým lidem
 • touží lépe pochopit, jak to tady celé funguje
 • je zvyklý přemýšlet o sobě i o životě z duchovního hlediska
 • potřebuje pozvednout svého ducha a více vnímat posvátnost života
 • chce posílit a kultivovat svoji mužskou či ženskou roli
 • absolvoval již více terapií či seminářů osobního rozvoje s neuspokojivými výsledky
 • je na antidepresivech a touží je trvale vysadit.

Terapie vnitřního dítěte není určená pro léčení závažnějších poruch osobnosti, ale ani dlouhodobá psychiatrická medikace antidepresivy není pro terapii překážkou.

Podívejte se, jak je terapie zorganizovaná a kolik stojí.

Viz též záznam z improvizované terapie vnitřního dítěte „Nechci tady být“.

Zkušenosti klientů aneb
ověřitelné výsledky:

» Zkušenosti dalších klientů

Napsali o terapii:

„Poznala jsem zblízka několik Honzových klientek a mohu dosvědčit, že Honza odvádí velmi dobrou práci. Jeho terapii rozhodně doporučuji.“
Míla Lukášová, terapeutka

„Honzova terapie i reakce klientů na mě dělají velmi dobrý dojem. Líbí se mi i pokora, s jakou Honza píše o své práci. Znám Honzu řadu let a jeho terapii doporučuji.“
Petr Velechovský, Modrá alfa