Naučte se sebou zacházet tak, jak jste vždycky toužili, aby zacházeli s vámi

Zvedla jsem se jako Fénix

Téměř rok po ukončení terapie vnitřního dítěte se cítím dobře. Provádím rituál přijetí i rituál péče o vnitřní dítě jako součást svých každodenních rituálů. Jsou mi stále oporou na mé cestě k sebepoznání. Nejsou to ty stejné rituály jako na začátku mé cesty z deprese, odkrývají vždy další tajemná zákoutí a hloubky mé duše. Tím mají pro mě velký přesah.

Poznání, moudrost a opravdovost terapeutické práce Jana Havelky mě zaujala natolik, že jsem sama vstoupila do terapeutického výcviku. Jan Havelka se stal mým mentorem a velmi mu záleželo na tom, abych v tomto světě projevila svou touhu, svoji misi.

Můj život se nyní dělí na období před depresí a po depresi. Začínám ji vnímat jako dar (i když je to někdy ještě hodně těžké), jako očištění sebe sama od tvrdých slupek, které jsem si na sobě během svého života vytvořila. Ty však měly v dané době svůj smysl.

Zvedla jsem se jako Fénix z popela. Chovám se nyní tak, abych byla sama sobě spojencem, abych se vztahovala sama k sobě s úctou a sebeláskou. Jsem nyní schopna přijímat svou citlivost a zranitelnost a k tomu jsem potřebovala najít v sobě sílu, o kterou jsem se mohla opřít. Ona síla však nebyla k dispozici ve vnějším světě, ale uvnitř mě samé.

A co víc, objevila jsem, že miluji příběhy a ráda hledám souvislosti. V dětství jsem se ráda vyjadřovala spíše psanou formou než mluveným slovem, ráda jsem malovala a vyráběla rukama, prostě jsem si svět, ve kterém jsem chtěla žít, tvořila tímto způsobem. To je ta moje touha, moje vnitřní holčička, která se chce takto projevit. A já ji slíbila spojenectví, respekt a velkorysost. Mám potřebu pomáhat lidem odrazit se ode dna a jít cestou úcty sami k sobě, ke svému prožívání a svým pocitům. Cestou nalezení svého skrytého potenciálu, svého poslání.

Transformační terapie, ve které mě trpělivě Jan Havelka vede a poskytuje znalostní základnu, mně dává sílu k tomu, abych mohla i já nabízet své terapeutické služby klientům. Buduji si vlastní terapeutovnu, připravuji vlastní web a hodlám psát články na blog, kde zúročím svůj vlastní prožitek těžké deprese a nejen zmíněnou terapii u Jana Havelky, ale také výcvik v regresní terapii a vlastní samostudium. Současně se připravuji na komplexní psychoterapeutický výcvik „Terapie v postmoderně“.

Jsem vděčná Janu Havelkovi za jeho podporující energii a za to pošťouchnutí udělat první krok a vyjít se svou prací na světlo, projevit se.

S láskou a vděčností Michaela Adamová, únor 2018  
misa.adamova1973@gmail.com  

Viz též předchozí reference Zase mám chuť do života.

Zkušenosti klientů aneb
ověřitelné výsledky:

» Zkušenosti dalších klientů

Napsali o terapii:

„Poznala jsem zblízka několik Honzových klientek a mohu dosvědčit, že Honza odvádí velmi dobrou práci. Jeho terapii rozhodně doporučuji.“
Míla Lukášová, terapeutka

„Honzova terapie i reakce klientů na mě dělají velmi dobrý dojem. Líbí se mi i pokora, s jakou Honza píše o své práci. Znám Honzu řadu let a jeho terapii doporučuji.“
Petr Velechovský, Modrá alfa