Naučte se sebou zacházet tak, jak jste vždycky toužili, aby zacházeli s vámi

Cesta po poušti vlastní duše je celoživotní projekt

Co mě přivedlo do terapie

Dlouho trvající pocity marnosti, úzkosti, beznaděje, bezvýchodnosti. Často přítomná lhostejnost, rezignace a pohrdání sebou samým. Nedůvěra a skepse k představě, že bych se kdy mohl cítit jinak. Nedokázal jsem se v sobě vyznat ani pojmenovat sám sobě všechny ty pocity, které se ve mně prolínaly. Všechen ten odpor k mému prožívaní, kterým jsem se mučil a trýznil.

Jako první mi pomohla videa o „CESTĚ Z DEPRESE.“

Co všechno jsme dělali

Nejdříve jsme si za pomoci pana Havelky stanovili cíle, kterých je zapotřebí dosáhnout. Dále jsme ještě více prohloubili účinnost rituálu přijetí a já jsem si začal plně osvojovat nástroj „DENNÍ ÚKLID“ pro přijímání každodenních propadů. Následně jsem se učil vnímat a vyhodnocovat svojí „LETOVOU HLADINU“ a odhalovat všechny okolnosti, které mi brání dostat se na určitou úroveň letové hladiny a tam se dlouhodobě udržet. A nakonec jsme společně zapracovali na mém vztahu s mým vnitřním dítětem.

Čeho jsme dosáhli

V rámci terapie jsme s panem Havelkou společným úsilím dosáhli především toho, že jsem se naučil skutečně a zcela přirozeně komunikovat s mým malým vnitřním chlapečkem. Podařilo se mi začít mu naslouchat a myslím, že celkově jsem ho začal brát jako moji důležitou a nedílnou součást, jako živou bytost, která má své potřeby, sny a touhy a na které mi opravdu záleží. Také jsme otevřeli pro mě tak důležité téma seznamování, kterému jsem se po celý svůj dosavadní život neustále vyhýbal a vytěsňoval touhu (často velice intenzivní) najít k sobě opravdu blízkou bytost, se kterou by mi mohlo být dobře. To se mi nyní, především díky terapii, také splnilo. Stejně jako úplné vysazení antidepresiv, bez kterých jsem si jakýkoliv posun vpřed nedovedl vůbec představit.

Závěrem

Cítím velikou vděčnost za všechno, čeho se nám s panem Havelkou v rámci terapie podařilo dosáhnout a děkuji za to. Nicméně jsem si plně vědom toho, že cesta z deprese je celoživotní projekt a že život může přinést události a okolnosti, které nebude vůbec snadné zvládnout. Jsem však opravdu vděčný za to, že se mi díky terapii podařilo získat určité odhodlání tuto skutečnost dlouhodobě přijímat a pokračovat tímhle labyrintem života dál. Uvidíme, kam se mi podaří dojít...

Jakub Kaksa, červenec 2023  
jakub.kaksa@seznam.cz   

 

Zkušenosti klientů aneb
ověřitelné výsledky:

» Zkušenosti dalších klientů

Napsali o terapii:

„Poznala jsem zblízka několik Honzových klientek a mohu dosvědčit, že Honza odvádí velmi dobrou práci. Jeho terapii rozhodně doporučuji.“
Míla Lukášová, terapeutka

„Honzova terapie i reakce klientů na mě dělají velmi dobrý dojem. Líbí se mi i pokora, s jakou Honza píše o své práci. Znám Honzu řadu let a jeho terapii doporučuji.“
Petr Velechovský, Modrá alfa