Naučte se sebou zacházet tak, jak jste vždycky toužili, aby zacházeli s vámi

Vyjasnění

Ráda dnes - dva měsíce po skončení mé terapie - jasně a stručně vyjadřuji poděkování Honzovi za jeho pomoc při hledání cesty z mé životní krize (obšírně a podrobněji jsem se rozepsala minule o tom, jak jsem se při terapii dotýkala hvězd).

Při pokračovací terapii něhou jsem ocenila velký prostor, který mi terapeut poskytl pro řešení mých problémů. Když se dvouhodinovky změnily v šestihodinová sezení, odcházela jsem pokaždé s pocitem důkladně zpracovaného tématu. Emoce se vyjasnily, praktické návody mi pomohly získat stabilitu a zorientovat se ve své reálné situaci. Dostala jsem možnost sdílení, provádění rituálů společně. Uznání a pochvaly že rituály dělám správně, mi dodaly motivaci jít dál. Na závěr naší spolupráce jsem ještě získala dobré rady a tipy, kam směřovat dále a dnes se mi v dalším osobním růstu daří moc dobře a stavím na pevných základech, které jsem založila v transformační terapii u Honzy Havelky.

Shodou příznivých okolností a díky Honzovu doporučení se dnes učím dovednostem práce s lidmi v terapeutickém tréninku společně s ním. Honzovy námitky, kritiky a poznámky z jeho praxe i života nám ostatním „spolužákům“ dávají další rozměr pohledu na jednotlivé metody a přístupy.

Děkuji.

Vladimíra (Praha, 18. 11. 2012)  
(O kontakt je možné požádat terapeuta)   

Poznámka terapeutova:

Vladimíra „se v terapii povedla“. Potvrzuji, že transformačním procesem prošla poctivě a že je to na ní vidět. Nyní už jsme spolužáci v terapeutickém výcviku a já zde chci zveřejnit její tvořivou inovaci rituálu přijetí: slovo „přijímám“ nahradit slovem „miluji“ (možno nahradit i slova „propouštím“, „hýčkám“, „vítám“, odevzdávám“). Kdo cvičíte rituál přijetí, vyzkoušejte si, jak významně může tato minimalistická úprava zvýšit jeho účinnost.

Zkušenosti klientů aneb
ověřitelné výsledky:

» Zkušenosti dalších klientů

Napsali o terapii:

„Poznala jsem zblízka několik Honzových klientek a mohu dosvědčit, že Honza odvádí velmi dobrou práci. Jeho terapii rozhodně doporučuji.“
Míla Lukášová, terapeutka

„Honzova terapie i reakce klientů na mě dělají velmi dobrý dojem. Líbí se mi i pokora, s jakou Honza píše o své práci. Znám Honzu řadu let a jeho terapii doporučuji.“
Petr Velechovský, Modrá alfa