Naučte se sebou zacházet tak, jak jste vždycky toužili, aby zacházeli s vámi

Trestám malé vystrašené dítě ve mně

Když jsem poprvé přijel k panu Havelkovi, nacházel jsem se ve stavu, kdy jsem denně prosil Boha, aby mě zabil. Nevýslovné utrpení jsem zažíval navzdory životu s milující ženou, krásným zdravým ročním synkem, dobré práci atakdál.

Už během prvního sezení jsem byl seznámen s mým vnitřním chlapečkem, který se během mých nejtěžších chvil choulil v rohu místnosti a já na něj nevědomě směřoval mentální nadávky a osočování z toho – že v kostce řečeno – není a nikdy nebyl dost dobrý. Tohle zraněné a stále zraňované vnitřní dítě, tahle má součást, o které jsem do této doby nevěděl, nesla na zádech vinu za vše, co jsem považoval na světě za špatné. Bylo pro mne bolestné uvědomit si, jak často trestám malé vystrašené dítě ve mně.

Po několika sezeních u pana Havelky se mi s ním podařilo navázat komunikaci. I když jsem vnitřní dítě spatřil a s láskou se na něj obrátil, kupodivu se mnou zpočátku odmítlo vést jakýkoli dialog. Bylo to smutné. Pod zkušeným vedením terapeutovým však vnitřní chlapeček záhy pookřál a já začal žít svůj život s novým vědomím toho, že se ve mně nachází veledůležitá entita, někdo, kdo má téměř svrchovaný vliv na to, jestli se v životě cítím dobře nebo špatně.

Po dalších sezeních a dalších rozhovorech s Ním jsem začal zažívat pocit v mém životě nový. Čím více jsem byl v souladu s vnitřním dítětem, čím častěji jsem se na něj ohleduplně obracel, tím více přicházel pocit uvolnění, naplnění a sebepřijetí. Uvědomil jsem si, že právě sebepřijetí bylo to, co jsem v životě hledal, pocit klidu a míru. A ten začal přicházet. V takových okamžicích mi bylo i osvícení ukradené.

S odstupem několika měsíců vidím (a když zrovna nevidím, tak se aspoň snažím vidět), že všechno je dobré. Snažím se nevytvářet negativní emoce, tím být spokojený a tím být v přítomnosti.

Jan Skalák (10. 10. 2013)  
skalakjan@gmail.com  

 

Zkušenosti klientů aneb
ověřitelné výsledky:

» Zkušenosti dalších klientů

Napsali o terapii:

„Poznala jsem zblízka několik Honzových klientek a mohu dosvědčit, že Honza odvádí velmi dobrou práci. Jeho terapii rozhodně doporučuji.“
Míla Lukášová, terapeutka

„Honzova terapie i reakce klientů na mě dělají velmi dobrý dojem. Líbí se mi i pokora, s jakou Honza píše o své práci. Znám Honzu řadu let a jeho terapii doporučuji.“
Petr Velechovský, Modrá alfa