Naučte se sebou zacházet tak, jak jste vždycky toužili, aby zacházeli s vámi

Střední deprese

V době, kdy jsem se rozhodla navštívit pana Havelku, jsem měla nejhorší za sebou. Do deprese jsem se začala propadat už ve druháku na vysoké škole. Fungovala jsem sice, do školy chodila, ale můj psychický stav byl strašný. Absolutně nic, snad jen s výjimkou procházek, mi nepřinášelo úlevu. Upínala jsem se k činnosti, ale to mě jen utvrzovalo v tom, že nic nejde. Chyběla mi energie. Ráno vstát z postele bylo nesmírně náročně a snad mě zachránil jen pocit zodpovědnosti, že musím do školy.

Psycholožka tehdy označila můj stav za střední depresi. Nechápala jsem svůj stav a chtěla porozumět, co to znamená, proč se mi to stalo. Už tehdy jsem tušila, že to bude trvat dlouho. Roky pak běžely a můj stav se lepšil pozvolna. Až z depresí zbyla spíše jen citová labilita. Přemýšlení o tom, co se stalo a proč mě to nepustilo.

Zhruba po jedenácti letech jsem náhodou narazila na videa pana Havelky. Velmi mě zaujala nejen svou otevřeností, ale hlavně způsobem, jakým se on sám z deprese dostal. Napadlo mě, kdybych tohle tenkrát tušila, mohlo mi to pomoct. Já tehdy dělala přesný opak. Shlédla jsem pak několik dalších videí a zapůsobila na mě takovým způsobem, že jsem se rozhodla k panu Havelkovi přihlásit do terapie. Pomoci jsem chtěla s nalezením kořenů mé deprese, dále jsem chtěla pomoci se vztahem ke svému manželovi, který byl mým stavem (zejména v počátcích vztahu) velmi narušen. Další problém jsem shledávala ve své nevyrovnanosti a citové labilitě.

Díky videím jsem jela k panu Havelkovi téměř už jako za známým. Zároveň jsem se i trošku bála, že můj dojem s přímého setkání bude jiný. Další obavu jsem měla ze samotného rozhovoru - jak zcela neznámému člověku vylíčit své problémy, pocity, obavy, obzvlášť když se v nich sama ztrácím. Vše se ale ukázalo jako zbytečné. Můj dojem z osobního setkání byl stejně příjemný jako z videí a aniž bych měla úplnou představu, jak své problémy vylíčím, šlo to téměř samo.

Vytáhnout bych chtěla dva zajímavé a pro mě silné zážitky. Jeden z nich měl kořeny v mé depresivní minulosti. Zůstala mi vzpomínka na jednu pro mě krušnou chvilku, kdy jsem seděla, nešťastná, schoulená v koutě, měla zavřené oči a jako bych se obracela k něčemu vyššímu, aby mi bylo pomoženo, porazeno, jakýmkoli způsobem, protože já ve své tehdejší situaci byla zcela bezradná. Bohužel tenkrát se nic „zázračného“ nestalo a mé trápení pokračovalo.

U pana Havelky, se mi při terapii vnitřního dítěte, kdy ke mně pan Havelka promlouval, tato vzpomínka znovu vybavila. Měla jsem pocit, že slyším přesně to, co jsem potřebovala slyšet tenkrát – přijetí, pochopení, vyslyšení, ubezpečení, že mé pocity nejsou jen tak. Druhým pro mě hmatatelným důkazem bylo, aniž bych to čekala, odstranění pocitu sevřeného hrdla. Měla jsem ho dlouhou dobu, někdy více, někdy méně, jsem si ho uvědomovala. Metodou rozhovoru s vnitřními bytostmi se mi podařilo hrdlo uvolnit. Je to těžko popsatelné, ale pro mě to byl fyzický důkaz, že jsou to funkční postupy, ač jsou velmi individuální.

Dalším velmi podstatným výsledkem našich sezení bylo pro mě zjištění, proč mi můj manžel v době našeho seznámení nevědomky pomohl. Dlouho jsem si myslela, že to bylo obdobím zamilovanosti. Až po jedenácti letech mi došlo, že to bylo bezvýhradným přijetím, které jsem potřebovala a které mi manžel v té době dával.

Díky panu Havelkovi jsem pochopila, že mé problémy vznikly ze špatného chování sebe sama k sobě a dodnes se mi vrací různé vzpomínky (z dětství, ze školy, ze sportovního prostředí), které mi tuto hypotézu neustále potvrzují.

Veškeré podněty, které jsem od pana Havelky získala, mají pro mě vysokou hodnotu a jen lituji, že ne vše si pamatuji a že si naše povídání nemůžu zpětně znovu poslechnout. Za vše mu patří můj velký dík. Hlavně za neuvěřitelně blízký přístup, kdy má člověk pocit, že je mu rozuměno. Samozřejmě můžu mluvit jen za sebe, ale u mě to platí stoprocentně.

Eva Stuchlíková, (24. 7. 2015)  
taralo@email.cz  

 

Zkušenosti klientů aneb
ověřitelné výsledky:

» Zkušenosti dalších klientů

Napsali o terapii:

„Poznala jsem zblízka několik Honzových klientek a mohu dosvědčit, že Honza odvádí velmi dobrou práci. Jeho terapii rozhodně doporučuji.“
Míla Lukášová, terapeutka

„Honzova terapie i reakce klientů na mě dělají velmi dobrý dojem. Líbí se mi i pokora, s jakou Honza píše o své práci. Znám Honzu řadu let a jeho terapii doporučuji.“
Petr Velechovský, Modrá alfa