Naučte se sebou zacházet tak, jak jste vždycky toužili, aby zacházeli s vámi

Výsledek na 120 %

Ve svém životě jsem dospěl do stavu, kdy objektivně hodnocený životní úspěch nepřinášel subjektivní pocit radosti. Připadal jsem si jak stroj, který plní úkoly. Protože jsem nechtěl promarnit život plněním úkolů z vnějšku a sám jsem nevěděl jak to změnit, tak jsem se rozhodl vyhledat pomoc. Rozhodující pro začátek terapie pro mě byl dojem z vlogu Cesta z deprese na YouTube, kde mi pan Havelka mluvil z duše.

Velice si vážím jasných pravidel co se týká „smluvního“ vztahu, kdy jsme na prvním sezení stanovili záměr terapie a během celé terapie ověřovali jeho naplnění. Na panu Havelkovi byla vidět bohatá praxe a radost z práce, což mně jako technicky zvídavému a kreativnímu člověku ohromně vyhovovalo. Práce nebyla omezená šablonami či imperativy, prostě jsme zkoumali a objevovali mě s použitím terapeutických nástrojů a metod. Po úvodní diagnostice mých potřeb jsme se dostali k možnostem nápravy a to jak při práci na sezeních, tak formou „domácích úkolů“. Většinou sezení začalo mými dojmy a zážitky z poslední doby, přesunulo se k hodnocení dopadů a posunů z minulého sezení a výsledkům domácí práce, pak se pokračovalo v terapii. Musím zdůraznit, že na sezení jsem se vysloveně těšil a odcházel z nich s větším porozuměním sebe sama.

V mém konkrétním případ jsme se věnovali obnovení důvěry a vztahu s vnitřním dítětem a integrace jeho tužeb, přání a emocí do mé osobnosti. Především s využitím metody chanellingu, rituálu péče o vnitřní dítě a rituálu přijetí. Ukázalo se, že soustavná práce a vytrvalost je lepší, než všelijaké hurá víkendové akce. Terapie trvala téměř půl roku a výsledek bych ohodnotil na 120 % stanoveného cíle. Dnes si umím sám sobě říct co chci a co ne, sice si to neumím ještě vždy prosadit, ale to je věc jiná. Nezískal jsem schopnost projevovat dechberoucí emoce, ale vnitřně poznám jak se cítím, z čeho mám radost, co mě trápí a nově i co mě štve. Velkou část dne trávím spokojen sám se sebou i svým životem, který si čím dál víc zařizuju podle sebe.

Pokud bych měl popsat nejsilnější dojmy z terapie a osoby terapeuta, pak bych na prvním místě napsal přátelská atmosféra, dále kreativita a moudrost. Pan Havelka mi věnoval pozornost a zároveň netlačil, tudíž rychlost terapie probíhala mým tempem. Pokud mohu srovnat s jinými pokusy, které jsem na tomto poli absolvoval, tak prostě nadhled a vlídnost v Radotíně o koňskou délku předčí šablony a imperativy, které jsem potkal jinde. Pokud vezmu v úvahu poměr cena/výkon, tak tolik pozitivního životního přínosu jsem nikde levněji nezažil.

Richard (13. 2. 2017)  
t.rici@seznam.cz  

 

Zkušenosti klientů aneb
ověřitelné výsledky:

» Zkušenosti dalších klientů

Napsali o terapii:

„Poznala jsem zblízka několik Honzových klientek a mohu dosvědčit, že Honza odvádí velmi dobrou práci. Jeho terapii rozhodně doporučuji.“
Míla Lukášová, terapeutka

„Honzova terapie i reakce klientů na mě dělají velmi dobrý dojem. Líbí se mi i pokora, s jakou Honza píše o své práci. Znám Honzu řadu let a jeho terapii doporučuji.“
Petr Velechovský, Modrá alfa